Home

Strona Główna

PRZYSZŁOŚĆ BIOTWORZYW - 3 Międzynarodowa Konferencja PLASTiCE

Coraz powszechniejsze wykorzystanie tworzyw sztucznych powoduje wzrost obciążeń środowiskowych w postaci zużycia zasobów naturalnych, emisji podczas produkcji, a także zagospodarowania zwiększonej masy odpadów. Jeśli chcemy kontrolować i ograniczać te negatywne skutki, konieczne jest stosowanie tworzyw zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności tworzyw ulegających biodegradacji oraz wytwarzanych z surowców odnawialnych. Przez identyfikowanie i usuwanie barier w całym łańcuchu wartości, projekt PLASTiCE przyczynia się do szybszego i szerszego stosowania zrównoważonych rodzajów tworzyw, szczególnie tworzyw biodegradowalnych i tworzyw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

main2

NARODOWE PUNKTY INFORMACYJNE 

NIP

National Info Points