Home

Strona Główna

ECO DESIGN FOR THE ENHANCEMENT OF CENTRAL EUROPE PAPER BASED PRODUCTS RECYCLING LOOP

 EcoPaperLoop ...

... to  projekt dla Europy Środkowej zrealizowany w celu polepszenia zbiórki i projektowania produktu, współfinansowany przez Unię Europejską/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz lokalnych partnerów projektu

epl-logo-rgb-lrRaport na temat zarządzania przez Państwa Członkowskie UE odpadami komunalnymi zaalarmował Komisarza UE ds. środowiska Janeza Potocnika. Stwierdził on, że „wiele Państw Członkowskich wciąż składuje ogromne ilości odpadów na składowiskach, — czyli w najgorszy możliwy sposób postępują z odpadami — pomimo wielu innych alternatyw, dostępnych licznych funduszy strukturalnych. Nie wykorzystuje się wartościowych materiałów pozostawianych na składowiskach, nie powstają tym samym nowe miejsca w pracy w sektorze zarządzania odpadami, a ludzkie zdrowie i środowisko są zagrożone. Są to zarzuty trudne do obronienia w dzisiejszych warunkach ekonomicznych.”   

 EcoPaperLoop  ...  

... przyczynia się do pełnej realizacji Lizbońskiej Strategii Zamierzeń dla Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji (SCP/SIP) poprzez zwiększenie poziomu recyklingu wyrobów z papieru, co powoduje zmniejszenie zużycia wody i energii podczas wytwarzania nowych wyrobów z papieru a tym samym gwarantuje zachowanie węgla organicznego pochodzącego z surowców odnawialnych

 

 

 

 

 

 

news

Logowanie